Integracija sistema i aplikacija

Ubrzane promjene okruženja i poslovnih potreba prisiljavaju kompanije da u kontinuitetu prilagođavaju svoju IT infrastrukturu novonastalim okolnostima. Veliki IT sistemi su mnogobrojni, njihov broj se povećava u kontinuitetu ili potpuno suprotno, oni se sastoje od sve manje i manje, ali ipak veoma kompleksnih, komponenti.

Naša kompanija nudi sledeće rješenje za Vaše probleme u vezi optimizacije sistema:

  • “Tibco Active Matrix” parametarizacija

Prezentaciju naše TIBCO stručnosti možete pronaći u pdf dokumentu ispod:
Logistika
Telekomunikacije

  • “Lobster” instalacija, razvoj, podrška
  • Dizajn integracije softvera
  • Prilagođena tehnička integracija
  • Prilagođena funkcionalna integracija